"NEVER GIVE UP" 
pobarvanka / coloring book

Pobarvanka "NEVER GIVE UP" je nastala kot pobuda malčkom in njihovim staršem v času, ko se moramo spopadati z velikimi spremembami. Kot ilustratorka in pobudnica gibanja #skupajzmoremo verjamem, da nas tem času lahko reši ljubezen do ustvarjanja in upanje na boljši jutri. Zato "we will NEVER GIVE UP" in skupaj zmoremo več. Ustvarjamo nove svetove. Bolj sočutni, ljubeči, mirni in predvsem bolj povezani med seboj.

 

 

Pa veselo barvanje in veliko zabave!

LO<E,

Jana

Coloring book "NEVER GIVE UP" was created as an initiative for children and their parents at this time when we have to deal with big changes. As an illustrator and initiator of #togehterwecandoit movement I believe that in this time only love for creating and a hope for a better tomorrow, can save us. That's why "we will NEVER GIVE UP" and together we can do more. We can create new worlds! More compassionate, loving, calm and above all more connected with each other.

 

Happy coloring and lots of fun!

LO<E,

Jana

NeverGiveUp_napis_web4-01.png
NeverGiveUp_arrow2-01.png
NeverGiveUp_napis_web1-01.png
Hvala za vašo podporo!
 Thank you for your support!

PDF_01

PDF_02

PDF_03

PDF_04

PDF_05

PDF_06

PDF_07

PDF_08

PDF_09

PDF_10

PDF_11

PDF_12

PDF_13

PDF_14

PDF_15

PDF_16

PDF_17

PDF_18

PDF_19

PDF_20