top of page
  • Writer's pictureJana Fak

Življenje v tem telesu

V sodobni družbi smo pogosto obkroženi z nerealnimi pričakovanji glede telesnega videza. To velja za vse, od oglaševanja in družbenih medijev, do naših vsakodnevnih interakcij. Prav ta pričakovanja so pogosto kriva za to, da ljudje čutijo, da njihova telesa niso “pravilna”, če ne ustrezajo določenim standardom. To lahko vodi v različne oblike samosabotaže, vključno s pretiranim dietami, uporabo škodljivih izdelkov ali celo kirurškimi posegi, ki obljubljajo hitre rešitve.


V družbenem tkivu našega časa se v nasprotju s pretirano nerealno podobo sliši odmev gibanja, ki pa zagovarja raznolikost telesnih oblik in velikosti (#bodypositivity). To gibanje se upirajo nevarnim tokovom prevladujoče kulture, ki neusmiljeno promovira en sam, ozek ideal lepote. Namesto tega spodbuja spoznanje, da je lepota mnogoterih obrazov in da je prav vsako telo vredno občudovanja in spoštovanja takšno, kot je.


Zagovorniki pozitivne samopodobe telesa poudarjajo, da so korenine težav, kot sta debelost in prekomerno prehranjevanje, pogosto prepletene z našo emocionalno zgodovino in samodojemanjem. Poudarjajo, da so travmatični dogodki in nezdravi odnosi, ki smo jim bili priča ali jih doživeli, lahko močno vtisnjeni v našo psihološko matrico, vplivajoč na naš odnos do hrane in lastnega telesa.


Za resnično spremembo ne smemo zgolj obravnavati simptomov, ampak se moramo pogumno spustiti v globine našega notranjega sveta. V temeljih naše biti, lahko odkrijemo in pozdravimo rane, ki so nas vodile do iskanja zunanje potrditve preko telesne podobe. To ozdravljenje ne pripelje samo do bolj zdravega odnosa do hrane in telesa, temveč sproži transformacijo, ki presega fizično: vodi nas k pristnosti, ki je ključnega pomena za osebno in kolektivno zdravje družbe.


Znanstvene študije podpirajo miselnost o pozitivnem odnosu do telesa, saj kažejo, da je za dolgoročno zdravje in dobro počutje bolj kot hitre rešitve pomembna sprememba življenjskega sloga in odnos do samega sebe.


Filozofsko gledano, je pot do avtentičnosti potovanje k samospoštovanju in samopotrjevanju, ki nas lahko osvobodi od nenehne težnje po sprejemanju zunanje potrditve.


Na koncu je morda prav avtentičnost tisto, kar nas lahko reši v času, ko se zdi, da družba in kolektivna zavest toneta vedno globlje v propad. Če se lahko naučimo vrednotiti sebe in svoje telo, ne glede na to, kako izgleda, in če lahko zavrnemo nerealne standarde, ki nam jih vsiljuje toksična družba, se lahko začnemo premikati proti bolj zdravi in manj površinski prihodnosti.


𝐙̌𝐢𝐯𝐥𝐣𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐯 𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐬𝐮/ digitalna ilustracija, 2021

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page